AdBlue, Varför då?

POSTED IN nieuws

AdBlue är en produkt som används i fordon med avgasreningssystem med SCR-teknik. Idag finns tekniken i princip i alla moderna och nyare personbilar och tunga fordon med dieselmotorer. AdBlue är en färglös vätska som består av en blandning av avjoniserat vatten och en viss procent ureaämnen. AdBlue är giftfri och ofarlig att hantera.

SCR
SCR ”selektiv katalytisk rening” är en teknik som renar avgaserna på dieselmotorer. För att tekniken ska fungera krävs att AdBlue vätskan sprutas in i avgassystemet.

Minskar utsläppen
Användning av SCR minskar utsläppen av skadliga kväveoxider med upp till 90%.

Hur långt räcker AdBlue? 
Förbrukningen av Adblue kan variera beroende på vilken typ av fordon det är och hur den används. En uppskattning är att en genomsnittlig förbrukning av AdBlue är ca 1,5 l/100 mil. För motorfordon som uppfyller Euro-4 och Euro-5 är standardkonsumtion av AdBlue 4–6% av bränsleförbrukningen. AdBlue fylls alltid på i en separat tank i fordonet och får aldrig blandas med dieselbränslet.

Vad är AdBlue?
Urea CO(NH2)2 produceras i en reaktion mellan ammoniak och koldioxid. Den massan som bildas, blandas med vatten och utgör sedan råmaterial vid tillverkning av ureagranulat. Ureagranulat som sedan kan användas vid tillverkning av AdBlue.

Vart och hur köper man AdBlue?
AdBlue finns att köpa på många ställen, så som bilverkstäder, bensinstationer osv. Den går hitta i allt från lite mindre emballage som 4 l påse, eller på dunk i olika storlekar.

Kan man köra utan AdBlue?

Googlar man frågan får man svar som till exempel:

Vad händer om jag inte fyller på? Du måste fylla på, för om AdBlue-tanken är tom fungerar inte avgasreningen som den ska. Du kan fortsätta att köra även om vätskan är slut, men sedan går bilen inte att starta igen, om inte vätskan fylls på.

Vi på Ziptuning har möjligheten att programmera om AdBlue styrenheten på många olika sätt. Vi kan stänga av funktionen helt för att inte konsumera AdBlue över huvud taget och i många fall även minska den totala insprutningen för lägre konsumtion.

Man ska komma ihåg att manipulering av emission baserade system kan göra så fordonet frångår sitt ursprung och direkt blir olagligt att framföra på allmän väg!

För offroad bruk och icke ”i trafik” är det idag inte förbjudet!

Kan Besiktningsorganen kontrollera om jag stängt av AdBlue systemet i mitt fordon?

Man kan inte kontrollera systemet på ett enkelt sätt så som besiktningsorganen arbetar idag! Det syns inte vid en uppkoppling mot fordonets OBD system. Det skulle krävas att man jämför är/bör värden under drift och sedan analyserar mätvärden. Det skulle förlänga varje kontroll avsevärt. Det kanske är något vi får se i framtiden i kampen mot hårdare utsläppskrav, på gott och ont!

Är det dyrt att reparera ett AdBlue system?

AdBlue komponenter och emissionskontrollerande komponenter (EGR,Partikelfilter m.m.) är generellt väldigt dyra att reparera. AdBlue systemet är komplext och består av många separata och kostsamma komponenter som pumpar, doseringsinjektorer, värmare, ledningar, filter, sensorer och styrboxar.

AdBlue förväntas bli väldigt dyrt och svårt att få tag på i dessa tider till följd av några tunga Covid år samt kriget i Ukraina. Priset har idag redan gått upp 100% och det är såklart även en bi-effekt av dom ökade bränslepriserna på världsmarknaden

 

 

 

Related posts