Fullständiga villkor

Fullständiga villkor Motoroptimering

Ziptuning Sverige med återförsäljare reserverar sig för prisändringar, slutförsäljning och eventuella faktafel som kan finnas på vår hemsida, Facebook, Instagram eller i våra annonser. Informationen på www.ziptuning.se / www.alltommotoroptimering.se tillhandahålls i informativt syfte och i aktuellt skick utan garantier av något slag.

Priset som gäller är priset kunden fått vid beställningsdagen, och inkluderar svensk moms på 25 %. Vi innehar F-skatt och är registrerade för moms enl. svensk lag.

Betalning:

Betalningsmetoder vi på Ziptuning accepterar är: Kort (Mastercard/Visa) samt delbetalning via Payson, Swish, BG/PG, Paypal alt kontant på plats.

Returer samt återköp:

Ziptuning accepterar under förutsättningarna nedan återköp av en produkt ur ordinarie sortiment under trettio (30) dagar från försäljningsdatum. Produkten ska vid återköpsretur vara oanvänd och returneras i obruten originalförpackning, fri från smuts, märkning och skador. Kunden ska betala frakt för återköpsreturen och eventuell återköpsavgift. Fraktkostnad och eventuell återköpsavgift belastar kundens eventuella tillgodohavande hos Ziptuning eller faktureras separat.

Vid önskemål om återköp ska kund kontakta Ziptuning, företrädesvis via Mitt Konto – Orderhistorik på Ziptunings webbsida och där skapa ett ärende. Observera att ett erhållande av ärendenummer eller utskickande av retursedel inte innebär att Ziptuning godkänt återköpet. Kunden ska returnera produkten till Ziptuning tillsammans med kopia på ordersedel samt med uppgift om ärendenummer. Retur godkänd av Ziptuning ska vara Ziptuning tillhanda senast 14 dagar efter det att kunden erhållit ärendenumret. Frakten ska vara betald och produkten ska vara väl förpackad i ett godkänt ytteremballage. Kunden står risken för produkten vid transport.

Returer som inte godkänns för återköp återsänds till kunden på kundens bekostnad. Godkända returer krediteras kunden efter avdrag för eventuell returkostnad. Godkännande av retur förutsätter uppfyllande av ovan nämnda åtaganden.

Produkter dvs hårdvara från Dimsport och Alientech samt MGflasher specifikt handenheter ”Mygenius” och ”Powergate3” samt “MGFLASHER OBD” som låses mot fordonets chassienummer kan ej återköpas i sin helhet då den är låst och ej möjlig att låsas upp utan att först skickas i retur till tillverkaren. Vill kunden trots detta returnera enheten görs avdrag för upplåsningskostnad samt fraktkostnader.

Programvaror som köps av Ziptuning går ej returnera så länge fordonet presterar vad Ziptuning utlovat, Ziptuning kan effektmäta personbilar och lastbilar om kunden misstänker att prestandaökningen inte är vad den utlovats för att vara. Är prestandan märkbar försämrad dvs mer än – 5% erbjuder Ziptuning en kostnadsfri uppgradering till kunden. Är uppmätt effekt inom ramarna för vad Ziptuning angivit får kunden bekosta prestandamätningen enl rådande prislista som f.n. är 1200kr inkl moms.

Efter godkänt återköp och överenskommelse med kunden returneras köpeskillingen till kundens angivna kontonummer alt tillsammans till Payson i det fallet där produkten köpts med deras tjänster.

Leverans:

Leverans sker inom Sverige och av Ziptuning anlitad transportör eller budfirma med deras leveransvillkor. Risken för leveransen går över på kunden när produkten lämnats av Ziptuning till transportör. Ziptuning använder Schenker som speditör men kan även nyttja Bussgods samt Postnord om kunden efterfrågar detta.

Ziptuning bär inte något som helst ansvar för leveransförsening, oavsett om förseningen beror på försening hos transportör, försening eller restnotering hos produkttillverkaren eller annat förhållande.

Garantier:

I priset på alla våra motoroptimeringar som sker hos oss eller någon av våra återförsäljare ingår följande: Installation av mjukvara, kontroll samt felsökning av bilen innan vi optimerar den.
Vi lämnar 3 års garanti till ursprungsbeställaren/köparen på att dennes bils styrenhet inte tagit någon skada av vår optimering.
Vi optimerar inte bilar som har ett eller flera fel eller inte går som det ska utan att den repareras först!

Vi lämnar 3 års garanti på vår mjukvara till ursprungsbeställaren/köparen.

Återinstallation av förlorat trim i samband med service på märkesverkstad debiteras med 1000: – ink moms. Återställning till original 500: – ink moms.

På produkter vi säljer från webshopen lämnar vi 12 månaders garanti enl. tillverkarens villkor.

ANSVAR:

ALL TRIMNING/OPTIMERING SKER PÅ KUNDENS EGEN RISK!

Varje kund ansvarar själv för att motorn och fordonet i sin helhet är i gott skick innan optimering. Ziptuning ansvarar inte för skador på motor eller drivlina efter mjukvaruuppgradering!
Ziptuning ansvarar inte för eventuell stilleståndsersättning, hyrbil, bärgning etc.
Ziptuning ansvarar inte för förlorad arbetsinkomst eller tid i samband med optimering.
Ziptuning ansvarar inte för fel som från biltillverkaren är kända och som normalt faller under ”Goodwill” eller ingår i en åtgärdslista.

Kunden ansvarar själv för att ta reda på om garantier från biltillverkaren/återförsäljaren upphör att gälla vid en motoroptimering/programvaru ändring. Kunden har även ett ansvar att se till att fordonet som optimeras följer svensk lag gällande emissioner, utsläpp osv. Mjukvaror som innefattar Dpf off, Egr off (partikelfilter, avgasrening) samt borttagning av felkoder kan vara direkt olagliga att använda på allmän väg och rekommenderas därför av oss att nyttja endast på t.ex. tävlingsbilar.

Vi är ansvarsförsäkrade mot olyckor och tillbud med kunds bil samt om skada skulle ske på kunds bil i samband med optimeringstillfället.

Om tidsbokning avbokas med mindre än 12 timmar till avtalad tid debiteras 500 kr. – Om kund inte kommer till avtalad tid utan att meddela detta, debiteras 2000 kr.

Angiven prestanda är i vissa fall baserade på tester på flera fordon i vår Superflow rullande landsväg, ibland på enstaka fordon, i andra fall uppskattningar baserade på tillverkarens erfarenheter från liknande fordon. Vi ansvarar inte för dessa uppgifter, inte heller för kundernas åsikter eller kommentarer angående effekt och förbrukningsresultat. Vi reserverar oss för eventuella fel i produktmaterial, reklamblad, hemsidor, sociala medier och dylikt.