MER KRAFT FÖR DIN Mercedes-Benz GL

 • Ziptuning återförsäljare i hela landet
 • Egen forskning & utveckling
 • Rullande landsväg och beprövad mjukvara
 • Motoroptimering med 5-års garanti
Kontakt via Whatsapp eller e-mail Inga kostnader, gratis offert
+140Nm Från 760 Nm till 900 Nm
+63HK Från 557 HK till 620 HK
EFTERFRÅGA DITT PRIS

ZIP-TUNING METODEN

Motorns förbränning är beroende av tre faktotrer, nämligen: bränsle, luft och tändning. Motorns styrsystem bestämmer i vilken ordning allting sker och sätter även olika begränsningar samt filter på dom. Vi påverkar dessa begränsningar och filter på ett sådant sätt att förbränningen blir mer exakt och att prestandan ökar. Vår strategi är på en nivå precis som originaltillverkarens (OEM) där vi följer deras arkitektur och tankegång. Vi chansar inte med att öka insprutningen några procent eller höja turbotrycket, våra modifikationer är beräknade och testade. Efter att du fått ditt fordons motor optimerat av oss har du genast mer hästkrafter och vridmoment. Du kommer direkt märka hur ditt fordon svarar bättre, känns starkare och smidigare i den vardagliga trafiken.

AFR värde / Lambda

Vi mäter alltid korrekt bränsleblandning före optimering, sedan gör vi våra ändringar i mjukvaran och mäter igen med vår datalogg utrustning. Ett felaktigt lambdavärde kan ha väldigt tråkiga konsekvenser och i värsta fall sluta med motorhaveri.

Insugstemperatur

Under vår session av dataloggning mäter vi insugsluftens temperatur. Detta som en i raden av säkerhetsåtgärder för att veta att vi är rätt ute med våra ändringar. Det är speciellt viktigt när fordonets OEM luftfilter byts ut och där risken finns för felaktig montering som leder till att motorn drar i sig varm luft istället för kall och en kedjereaktion startas.

Olja / Bränsle / Vattentemp

Vi mäter även temperaturen för olja, vatten och bränsle vid loggning. Detta görs för att ha koll på hurvida vi är inom ramen av säkerhet eller om det börjar bli för nära gränserna.

Optimal tändning för bensinmotorer

I linje med att turbotrycket och insprutningen ökar, är det väldigt viktigt att veta när man kan gå på med tändning eller när den måste backas av. Förbränningen skall ske i motorn och inte halvägs ut i avgasröret. En effektiv förbränning bidrar till ökat vridmoment, lägre förbrukning. Felaktig tändkurva är en av dom största bovarna till motorhaveri och därför loggar vi tändning.

Vi rekomenderar inte att man ökar turbotrycket i mjukvaran med tio procent, eller labborerar med insprutningen om man inte vet vad man gör. Det finns alldels för många s.k copycats och hobbyproffs som gärna erbjuder sina tjänster. Det är väldigt viktigt att veta relationen mellan bränsle,luft och tändning i styrsystemet. Att man sedan "känner" en skillnad eller att du har fått trettio hästkrafter i en bromsbänk är ingen garanti att din motor faktist är korrekt optimerad. Därför använder vi oss utav dataloggning från styrsystemets sensorer som bränsleblandning (luft och bränsle), turbotryck, tändning samt olika temperaturer. En datalogg hjälper oss att korrekt optimera motorn för optimala förhållanden.

Turbo

Vi mäter alltid bör och är-värden från turboladdaren både före och efter optimering. Ett turbosystem kan slitas snabbt om det blint justeras efter eget tycke. Turbotrycket ökas onödigt högt alldeles för ofta, speciellt med dieselmotorer. Detta ökar slitaget i onödan.

Avgastemperatur

Som tillägg till att mäta luft mäter vi även avgastemperatur i våran loggsession. Att mäta avgastemperatur före och efter optimering är en säkerhet för våra tekniker. Felaktig lamdavärde eller för mycket (eller för lite) tändning ger direkt utslag på avgastemperaturen som i sin tur kan skada turbo och avgassidan av motorn.

Optimering av insprutning/timing på dieselmotorer.

Som tillägg till att öka insprutningens tid är också "start" av insprutningen väldigt viktig. Vi kan med rätt timing få peak förbränning vid exakt korrekt tillfälle och på så sätt öka vridmomentet m.m. Därför ser du sällan en motor svartryka som är optimerad av Ziptuning då timingen av insprutningen är korrekt justerad.

ZIP´s smarta säkerhetsåtgärder

Våra mjukvaror är smart och adaptiva för att skydda dina komponenter i motor och drivlina. Är atmofärstrycket för lågt begär styrsystemet att turbotrycket ska sänkas för att skydda komponeterna. Detta kan vanligtvis inträffa om du kör på höga höjder där luften är tunnare. Om t.e.x. temperaturer är för höga vid inlopp och utlopp av bränsle och olja kommer turbotrycket och insprutningen begäras lägre för att minska lasten på motorn. Kör du med ett sämre bränsle, eller lägre oktanhalt så ökar risken för spikning. Här sänks tändning och turbotryck för att utesluta spikning/detonation. Vi skyddar din drivlina (växellåda m.m.) genom att bygga upp vridmomentkurvan mjukt och för att inte överstiga originaltillverkarens gränser för hårdvaran.

Taktisk optimering - Acceleration Ziptuning

Vi kontrollerar alltid om "känslan" finns där vid motoroptimering. Det kanske låter konstigt men ofta är det bara vid full gas som du faktist känner skillnad. Vi ser till till att du får bättre respons och vridmoment även vid mindre nedtryckt gaspedal. Det ger en ökad "WOW" effekt även på lätt gas.

MER KRAFT FÖR DIN Mercedes-Benz GL

  Default Stage 1 difference
Hästkrafter 557 HK 620 HK + 63 HK
Vridmoment 760 Nm 900 Nm + 140 Nm

DETTA INGÅR

 • Fullständig diagnostik av våra experter
 • Vi läser ut motor och växellådans mjukvara om möjligt
 • Kalibrerad, anpassad mjukvara av våra tekniker
 • Uppdatering av ny mjukvara i fordonet
 • Dataloggning och ev justering

Ziptuning mot Standard

Optimering av insprutning

Dataloggning

SÅ HÄR SÄGER VÅRA KUNDER

FÖRDELAR STEG 1

BÄTTRE ACCELERATION

När vi ökar vridmoment och hästkrafter får vi en trevlig bi-effekt som kallas acceleration. Vi förbättrar tändkurvan så fördröjningen blir kortare och motorn mer responsiv. Vi tar även bort "lag" som du kan uppleva från att du trycker ner gaspedalen tills något faktist händer. Detta är något du kommer märka vid låg fart och när du går på gas igen efter en inbromsning.

LÄGRE BRÄNSLEFÖRBRUKNING

Teknikerna på Ziptuning fokuserar på parametrar i mjukvaran som är direkt relaterade till minskad bränsleförbrukning. Lägre förbrukning påverkas av körstil och bränslekvalitet.

EFFEKT DRIVLINAN KLARAR

Motoroptimering ger ofta ett högre vridmoment på lägre varv. Om vridmomentet ökas för snabbt kan kopplingen och drivlina ta skada. Detta uppmärksammas ofta genom att kopplingen slirar. Vi bygger upp inkopplingen av vridmoment successivt så drivlina och kopplingen inte blir överbelastade och att kraften fördelas ut över varvtalet.

ZIPTUNINGS SÄKERHETSPARAMETRAR

Våran optimering är fortsatt adaptiv och smart för att skydda din drivlina och motor i fordonet. T.e.x. om atmosfärstrycket är för lågt minskas automatiskt turbotrycket för att skydda komponenterna. Vi skyddar drivlinan genom att smart öka vridmomentet utan att stressa och äventyra så som fordonstillverkaren hade gjort det.

KÄNSLAN AV OPTIMERINGEN

Känslan vår motoroptimering ger är det första du som kund känner, den är givetvis väldigt viktig även för oss. Ofta justeras bara effekt och parametrar under full gas, dvs 100% öppet spjäll. Den normala körstilen ligger troligtvis runt halvgas för att följa trafikrytmen och hastighetsbegränsningar. Därför fokuserar vi även på dellast där du kör oftast och ger dig WOW känslan även där.

VÅRAN STRUKTUR OCH KOD

Våra ingenjörer har även möjlighet att ändra i mjukvarans struktur eller firmware som det kallas i dataspråk. Det gör att vi kan lägga till funktioner så som launch controll istället för farthållare (farthållarknappen används då för Launch controll) Det gör även att vi i många fall får motor och växellåda mer samspelta utan att optimera växellådan (steg1) Vid steg 2 optimeringar där det krävs mer vridmoment och mer prestanda ändrar vi även växellådans mjukvara.

ZIPTUNINGS BIBLIOTEK

Vårat "bibliotek" är fullt av manualer och hjälpmedel som gör att våra utvecklare kan utforska och utveckla varje del av mjukvarans kod. Detta är något som tagit oss snart 20 år att samla på oss och skaffa genom erfarenhet och något som skiljer oss från dom flesta andra företag i branschen. Vi leder utvecklingen till nya nivår!

ZIP´S SMARTA SÄKERHETS FUNKTIONER

För att skydda dina delar är vår programvara smart och anpassningsbar. Om atmosfärstrycket är för lågt minskas efterfrågan på turbotryck automatiskt för att skydda ditt turbosystem och motor. Detta händer exempelvis vid körning i bergen där luften är syrefattig. Med alltför höga temperaturer uppmätta på insugssidan, utlopp, olja och bränsle reduceras begäran på turbons laddtryck och insprutning automatiskt för att minska belastningen på motorn. På grund av dålig bränslekvalitet kan motorn detonera (spika). I det fallet fördröjs tändningen och turbotrycket dras ned för att utesluta detonering. Vi skyddar din växellåda, koppling och drivlinor genom att gradvis bygga upp vridmomentet och inte överstiga de maximala tillåtna värdena enligt vad leverantören anser är säkert.

EMISSIONER OCH UTSLÄPP ÄR OFÖRÄNDRADE

Våra mjukvaror/optimeringar har optimerats för lägre CO2 utsläpp

Fördelar med steg 2

Förklaring av dom olika stegen

Letar du efter ännu mer kraft på ett tillförlitligt sätt? Då är en steg 2 optimering valet för dig. Med detta steg byter vi ut ett antal komponenter utöver programvaran som ökar effektiviteten hos motorn.

Obs! Priserna för en steg 2 optimering är väsentligt högre än vårt steg 1. Steg 1 motoroptimering utvecklades för de ursprungliga delarna av bilen och kräver därför bara en mjukvaruändring. Om du inte vill byta ut hårdvara som t.e.x.avgassystem, luftfilterm.m. utan endast en mjukvarujustering rekommenderar vi att du ansöker om en steg 1 i förfrågan till oss.

Angivna resultat och prestandaangivelser är föremål för ändringar och / eller skrivfel.

Fördelar med steg 3

Fördelar med steg 3

För en steg 3 optimering kan du kontakta en återförsäljare i ditt område.

 • Motoroptimering med 5-års garanti
 • Ziptuning återförsäljare i hela landet
 • Egen forskning & utveckling
 • Rullande landsväg och beprövad mjukvara

Vi älskar era bilar